Spolok architektov Slovenska vydal v tomto roku publikáciu, ktorá mapuje a do istej miery aj sumarizuje publicistické aktivity architekta Ivana Matušíka  Život s architektúrou II.  Nadväzuje na monografiu o jeho architektonickej tvorbe Život s architektúrou, ktorú vydal MONADA atelier s.r.o. v roku 2003.

Architekt Ivan Matušík sa už viac ako päť desaťročí významne podieľa na profilovaní slovenskej architektúry. Jeho realizované diela získali prestížne ceny - štyri boli ocenené Cenou Dušana Jurkoviča (1969, 2002, 2008, 2012), je laureátom Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo (1995), za ktoré mu udelili aj štátne vyznamenanie (2012). Zúčastnil sa mnohých významných architektonických súťaží, v ktorých získal najvyššie umiestnenie.  Ivan Matušík za systémovú súčasť svojich tvorivých aktivít pokladal vždy teoretickú, teoreticko-kritickú „nadstavbu“ architektúry a diskusiu o horúcich témach, ktoré prináša stret odborných architektonicko-urbanistických, spoločenských a individuálnych, privátnych záujmov. Považoval za dôležité prekročiť aj hranice odbornej komunity a vstúpiť do diskusie na širšej spoločenskej pôde. Preto sa sústavne venoval publicistickej, výstavnej aj prednáškovej činnosti, prezentovaniu architektonickej tvorby prostredníctvom printových a audio-vizuálnych médií.

Počas celej svojej profesionálnej kariéry publikoval svoje názory v odborných časopisoch Projekt a Fórum architektúry vydávaných Spolkom architektov Slovenska ako aj v ďalších periodikách ( ASB , Informácie SKA , ARCH , Informácie Yudiny, denná tlač). Ivan Matušík bol členom redakčnej rady prvých ročníkov časopisu Projekt (pôsobil v nej viac ako dvadsať rokov). Mnohým čitateľom tento fakt symbolizuje Matušíkova graficky výrazná úprava ročníka Projektu 1964. V roku 1974 sa autorsky podieľal na tvorbe prvej výstavy a katalógu o diele Emila Belluša. Rovnako na niekoľkých výstavných prezentáciách tvorby Štátneho projektového ústavu obchodu, ktorý viedol tri desaťročia.  Okrem iných pripravil výstavy Jozefa Chovanca, Ivana Salaya, Eugena Kramára a výstavnú prezentáciu a katalóg diela Štefana Svetka (1998). Vytvoril koncepciu knižnej monografie Ivan Matušík – život s architektúrou (2003), v ktorej predstavil svoju tvorbu. Do diskusie o jednej z najpálčivejších tém nedávnych rokov, ale aj súčasnosti, prispel publikáciou Kamenné námestie (2007). Opäť ako autor koncepcie knižnej publikácie. Aj keď sa témy týchto publikácií ako aj desiatok ďalších zverejnených článkov, rozhovorov, rozhlasových a televíznych vystúpení, diskusií, prednášok atď. dotýkajú aj osudov jeho diel, nastoľuje v nich otázky ďaleko širšieho kultúrno-spoločenského významu vrátane postavenia architektúry v spoločnosti a úlohy architekta v nej. Kým architektonická tvorba Ivana Matušíka je pomerne podrobne spracovaná a hodnotená, oblasť jeho publicistickej činnosti zastáva dodnes nedocenená. Relevantným spôsobom sa o nej zmieňuje hlavne Viera Vojtková, dlhoročná redaktorka časopisu Projekt. V monografii Ivan Matušík život s architektúrou píše:“ S obdivuhodným elánom v nej (publicistickej činnosti – pozn. autora textu) pokračuje všade, kde cíti, že architektúra potrebuje podporu v konfrontácii s komerčnými, či úzkymi osobnými záujmami.“ Matušíkove publicistickokritické  reflexie svedčia teda o snahe posúvať spoločenské dianie a vedomie k chápaniu architektúry ako podstatného prejavu kultúry a komplexnej vyspelosti krajiny a spoločnosti.  Posledné obdobie Matušíkovej architektonickej tvorby, na rozdiel od predchádzajúcich desaťročí, charakterizujú diela menšieho rozsahu, najmä rodinné a bytové domy ( napr. Elipsion – 2002, Triangolo – 2008, Patio – 2012). Sú to diela, ktoré symbolizujú výsledky dlhoročného kultivovaného architektonické myslenia a do popredia kladú kultúrne a humanistické hodnoty architektúry; potvrdzujú tak konzistentnosť jeho architektonickej tvorby a teoreticko-kritických úvah.


PETER MIKLOŠ

Informácie o knihe
Vydavateľ: Spolok architektov Slovenska
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Počet strán: 163
ISBN: 9788088757924

Napísať recenziu

Vaše meno:

Vaša recenzia:

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: - +

Opište kód z obrázku:

O nás:

 

 

Predajňa ARCHBooks vznikla v máji v roku 2014 pod vedením vydavateľstva Eurostav.

Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995. V dnešnej dobe vydavateľstvo vydáva časopis ARCH, časopis Eurostav a knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť .

V predajni ARCHBooks, ktorú nájdete na Námestí slobody 19 na Fakulte architektúry v Bratislave, nás môžete navštíviť počas pracovných dní a zakúpiť si, či len tak prelistovať knihy z oblasti architektúry, stavebníctva, dizajnu, filozofie, výtvarného umenia či fotografie. Ak je predajňa príliš vzdialená a navštíviť nás osobne je pre Vás náročnejšie, radi Vám Vaše knihy pošleme priamo k Vám domov.

V našej predajni nájdete, prípadne Vám vieme objednať, tituly od dodávateľov Slovart, Partner Technik, Pemic, Kosmas, Albatros Media, Thames and Hudson, Laurence King, Routlage, De Gruyter  a mnoho iných.

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme veľa pekných chvíľ pri čítaní kníh

Váš ARCHBooks

FOTO:

 

 

 

Top